Atie Koster

Steunfractielid

Ik ben Atie Koster en ik ben actief bij GroenLinks sinds 1980. Eerst als steunfractielid. Vanaf 1986 werd ik commissielid en daarna, in 1990, raadslid. Vanaf 2002 tot 2006 was ik wethouder en vanaf 2006 tot 2014 weer raadslid.Binnen deze jaren was ik van 2006 tot 2010 voorzitter van de commissie AZM. Naast deze activiteiten ben ik actief geweest in 10 vrijwilligersorganisaties en was ik werkzaam bij Vluchtelingenwerk, eerst als werkbegeleider en later als regiomanager. In 2014 heeft het college van B&W besloten mij de Jan Blankenspeld toe te kennen. Iets waar ik heel trots op ben. In 2014 ben ik met het raadslidmaatschap gestopt omdat ik het tijd vond voor verjonging van de fractie. Ik zit nu in de steunfractie voornamelijk om te coachen. Ik vind de ombudsmanfunctie (contacten met burgers) heel belangrijk omdat er dan inzicht ontstaat in wat er speelt binnen de Hellevoetse samenleving, zodat GroenLinks daarop in kan spelen.

 

Adres:
Kamperfoelie 4
3224TL Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-314411
E-mail: a.koster10@upcmail.nl