GroenLinks Hellevoet wil meer, gerichter, concreter en actiever, met minder bureaucratie en meer daadkracht vanuit de gemeente.

Ook waar dreigingen niet acuut zijn, is een versnelling voor klimaatverandering urgent. Er zal écht werk gemaakt moeten worden van een Ruimtelijke klimaat adaptatie. Waarbij we geen kansen missen bij investeringen in gebouwen en infrastructurele werken, die tenslotte vaak vele decennia blijven bestaan. Later aanpassen zal nu wellicht goedkoper zijn maar op de lange termijn veel duurder. Bij bestaande infrastructuur zullen ook aanpassingen noodzakelijk zijn, om de veiligheid van onze bewoners voor nu en in de toekomst te garanderen

 

Door klimaatverandering neemt de kans op hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid, niet alleen in Hellevoetsluis maar in heel Nederland. Daarom is het van groot belang dat ook Hellevoetsluis zich aanpast aan deze veranderingen. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast. Op andere momenten ontstaat juist droogte­schade. Hitte veroorzaakt uitzetting problemen bij bruggen en andere infrastructuur.

 

Hitte veroorzaakt daarnaast gezondheid problemen bij kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Volgens het Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis was de hittegolf in Frankrijk in de zomer van 2015, met een dodental van circa 3.300 mensen, de dodelijkste natuurramp van dat jaar na de aardbeving in Nepal.

 

Dit zijn de reden dat GroenLinks Hellevoet aandacht vraagt voor klimaat adaptatie in Hellevoetsluis omdat de urgentie van adaptatie is toegenomen. De gevolgen van klimaat­verandering zijn al merkbaar. Zoals de wateroverlast die in de parkeer garage, bij Lidl Struytse Hoeck, het gemeentehuis en vele huizen en bedrijven zijn geweest.Tekenend is ook dat de laatste jaren vrijwel allemaal tot de tien warmste jaren sinds het begin van de metingen behoren, zowel in Nederland als wereldwijd.

 

Hoe het klimaat wereldwijd zich precies zal ontwikkelen is onzeker, maar dat het gebeurd is zeker. Het opwarmend klimaat kan een domino-effect en abrupte veranderingen in gang zetten, die niet te stoppen en onomkeerbaar zijn.

 

Niet onze generatie zal hier de grootste overlast van ondervinden, maar wel onze kinderen en kleinkinderen! GroenLinks vindt dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen.

 

Nu al is bekend dat er versneld ijskappen smelten, het zeeijs van in het Noordpoolgebied verdwijnt en permafrost gebieden verdwijnen, ook worden veranderingen in het buien patroon intensiever en langduriger en veranderingen van oceaanstromingen waargenomen waardoor veel koraal verdwijnt.

 

Als dit nog lang door gaat zullen de gevolgen voor Hellevoetsluis, maar eigenlijk heel de wereld, erg groot zijn. Nederland maar ook zeker Hellevoetsluis zal daarom moeten inspelen op ontwikkelingen in het klimaat. Sinds 2010 is er een adaptief deltamanagement met een centrale aanpak in het Deltaprogramma. Met de huidige manier van werken maken we onvoldoende vaart met deze ruimtelijke adaptatie. Daardoor halen we de doelen niet. Er is een te grote mate van vrijblijvendheid in analyse en aanpak bij de gemeente. Gemeenten en waterschappen moeten met een gezamenlijk actieplan voor stedelijk waterbeheer komen, om waterberging en vergroening in de stad te stimuleren bij bewoners, bedrijven en moeten hierbij zelf een voorbeeld functie zijn.

 

 

Maatregelen voor Klimaatverandering? Gewoon, doen!