VVD, PvdA EN GROENLINKS HELLEVOET BREKEN GEZAMENLIJK EEN LANS VOOR VEILIGE TOEGANG TOT VESTING.

Met een raadsbreed aangenomen motie hebben de VVD, PvdA en Groenlinks Hellevoet een lans gebroken voor een betere toegang tot de vesting voor langzaam verkeer zoals fietsers, voetgangers en gehandicapten.

De toegang tot de vesting via de Brielse Poort is voor deze groepen al jarenlang een onwenselijke verkeersonveilige situaties.

De verschillende scenario’s om een veilige route te realiseren zijn reeds gepresenteerd in een presentatie.

Met een raadsbreed aangenomen motie hebben de VVD, PvdA en Groenlinks Hellevoet een lans gebroken voor een betere toegang tot de vesting voor langzaam verkeer zoals fietsers, voetgangers en gehandicapten.

De toegang tot de vesting via de Brielse Poort is voor deze groepen al jarenlang een onwenselijke verkeersonveilige situaties.

De verschillende scenario’s om een veilige route te realiseren zijn reeds gepresenteerd in een presentatie.

GroenLinks Hellevoet en de PvdA hadden graag gezien dat, de veilige route, de hoogste prioriteit had gehad en de €1,2 miljoen om het cultuurplein te verbouwen ook hiervoor was ingezet. Maar hiervoor was geen meerderheid.

Toch zag deze raad het belang ervan in en heeft unaniem het college opgeroepen, om voor de begrotingsbehandeling van 2019 te komen met het financiële  overzicht hiervan, zodat een veilige toegang tot de Vesting voor fietsers, voetgangers, scootmobielen en rolstoelen kan worden gerealiseerd.