Nieuws

Schriftelijke vragen over de kinderdisco in de Kooistee

De kinderdisco in het buurtgebouw aan de Haring heeft enige maanden geleden een andere accommodatie gekregen die gesitueerd is aan de achterkant van het gebouw. Dit is de ruimte van het jongerencentrum Yin Yang, waardoor de oudere jeugd (boven de 14 jaar) ziet dat de ruimte van Yin Yang gebruikt wordt en daardoor de indruk krijgt dat de jeugdsoos open is en vervolgens naar binnen wil trekken en voor overlast gaat zorgen.

Lees verder

Kosten droogdokaffaire verdoezeld

De gemeenteraad sprak weer eens over het droogdok. En dit was zeker niet de laatste keer. Deze keer ging het om de afwikkeling van de financiële sanering. Volgens Jan worden de cijfers ongelukkig gepresenteerd, maar feitelijk valt het minder mee. De forse rekening wordt nu gepresenteerd aan de gemeenschap. En het kost het droogdok ook nog eens veel vrijwiligers, dankzij een halfslachtige opstelling van het college.

Lees verder

Nieuwe begroting: Nieuw college zijn ontgroeningsvandalen

Een nieuw college, een nieuw geluid. Dat zal in veel gemeenten best het geval zijn. Zo niet in Hellevoetsluis. Het nieuwe college van IBH en PvdA zit er inmiddels alweer ruim een halfjaar, maar afgezien van gerommel aan het minimabeleid hebben we nog weinig beleidsdaden gezien. Waar sommige colleges in Nederland de resultaten van hun eerste 100 dagen hebben benoemd, en nu in veel gevallen al hebben behaald, ligt er in Hellevoetsluis pas nu een collegeprogramma.
En vandaag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2007. Volgens de fractie van Groen Links in Hellevoetsluis viel te verwachten dat deze eerste begroting van dit IBH/PvdA-college eindelijk “het nieuwe geluid” van “het nieuwe college” zou laten horen. Maar dat valt vies tegen. Er was enige financiële ruimte. Die is vooral benut voor het oplossen van enkele noodzakelijke beheermaatregelen. Maar echte beleidsdaden hebben we niet ontdekt.
Wij zijn er zeker niet van overtuigd dat het milieu in goede handen zou zijn bij dit college. Zo ligt de grootste spanning tussen het collegeprogramma en de keuzes van GroenLinks op het gebied van toerisme en recreatie. Het college kiest voor het verder faciliteren van verblijfsrecreatie en de zgn. leisure & wellness. Dat betekent dat het buitengebied (en vooral de kuststrook) verder onder druk wordt gezet. En dat terwijl het college ook nog eens vindt dat er sprake moet zijn van (zo staat het er letterlijk) “recreatief medegebruik van beschermde natuur”. Op deze vorm van politiek ontgroeningsvandalisme zullen wij het college kritisch blijven aanspreken.

Lees verder

Overlast door duinovergang Duinweg moet aangepakt worden

Via schriftelijke vragen vraagt Jan vandaag de aandacht van het college voor voor de beheersituatie rondom de doorgang naar het strand (duinovergang) ter hoogte van Duinweg 16. Rondom deze duinovergang ervaren omwonenden in de zomermaanden veel overlast. ’s Avonds en ‘s nachts is sprake van structurele geluidsoverlast, vernieling en vervuiling. Ook diefstal en brandstichting vonden plaats. De politie reageert wel op telefoontjes van omwonenden en heeft verscherpte controles uitgevoerd, maar dat leidt nog steeds niet tot verbetering. Volgens Jan vraagt de situatie om een gezamenlijke aanpak door de vele beheerders van dit gebied. Eén van de suggesties die hij doet is het afsluiten van deze duinovergang, omdat deze geen functie meer heeft.

Wij vragen ons af welke functie deze duinovergang nog heeft. Als ontsluiting voor camping De Quack heeft het immers geen functie meer. En in de nabije omgeving liggen twee andere duinovergangen, die bij De Punt en bij Hellecat. Deze duinovergangen kennen een parkeervoorziening (voor auto’s en fietsen) en hebben geen (nauwelijks) direct omwonenden. Sluiting van de duinovergang ter hoogte van Duinweg 16 zou volgens ons serieus overwogen moeten worden. Dat zou overigens aansluiten bij een vergelijkbaar voornemen in het gemeentelijk Milieubeleidsplan (activiteit 72, aanpassen doorgangen naar het strand).

Lees verder

Pagina's