Jongeren

Niet praten over jongeren, maar met jongeren.

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd. Dus we praten niet over de jongeren maar we vragen aan hen wat zij ervan vinden Jongeren moeten meer erbij betrokken worden door naar ze te luisteren en ze te vragen om te komen met ideeën hoe zij denken dat...

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij brengen, niet korten op de thuiszorg!

Niet het geld maar de zorg die voorop moet staan! Voor iedereen moet betaalbare zorg mogelijk zijn. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn.

Woonruimte

Voor iedereen geschikte woonruimte

GroenLinks Hellevoet kiest voor betaalbare koop- en huurwoningen. Hierdoor valt niemand buiten de boot. Centraal hierin staan duurzaam en levensloopbestendig bouwen, renoveren en een op maat gesneden woonruimteverdelingssysteem. 

Groenkwaliteit

In iedere wijk dezelfde groenkwaliteit

Hellevoetsluis, groene vestingstad aan het Haringvliet. GroenLinks wil inzetten op een betere, gelijkmatige groenkwaliteit en groenbeheer. Groen wat op elkaar is afgestemd en aan elkaar verbonden is. Onkruidbestrijding met chemische middelen zoals Round-Up gebruiken we niet.

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid en lage lasten

Klimaatverandering biedt kansen, voor lokale werkgelegenheid en lagere lasten voor alle inwoners. Energieneutraal, wateradaptatie, gasloos en een kringloop economie.

Inkomen

Inkomen uit werk moet lonen

GroenLinks wil meer aandacht voor de inwoners die net boven het minimum zitten. Werken loont dan vaak niet of nauwelijks. We willen daarom alle regelingen van de gemeente voor inkomensondersteuning open stellen voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het bestaansminimum.

Maatregeling

Doeltreffende maatregels en optreden versterken het gevoel van veiligheid

Wijkagent, GOA’s (gemeentelijke opsporingsambtenaar) en buurtpreventievrijwilligers werken samen en staan in verbinding met elkaar. Zij moeten bekend zijn bij bewoners, en zichtbaar en aanspreekbaar.

Cultuurverandering

Cultuurverandering bij gemeente is nodig en onvermijdelijk

De gemeente gaat bewonersgericht werken in alles wat zij doet. Het werk is klantgericht en informatief. Individuele aandacht en persoonlijk contact worden standaard, waardoor maatwerk geleverd wordt.

Kunst en sport

Kunst en sport verrijkt ons leven

Wij willen meer ruimte voor sport, kunst, cultuur en creativiteit, ook door een ruimhartig subsidiebeleid. Daarbij willen we culturele instellingen lokaal en regionaal verbinden, met een centrale rol voor het Cultuurhuis.