Nieuws

GroenLinks krijgt brede steun van de gehele raad voor het initiatief om een kinderombudsman aan te stellen in de gemeente Hellevoetsluis.

Een van de speerpunten van GroenLinks is,

Niet over jongeren praten, maar met jongeren praten.

Een van de manieren om dit te doen is kinderen en jongeren zelf een mogelijkheid te geven om problemen die zij zelf hebben met het beleid en de maatregelen van de gemeente, zelf met een onafhankelijk vertrouwenspersoon kunnen bespreken. Zonder dat er verplicht een meerderjarige bij hoeft te zijn . Dit is des te belangrijker geworden nu de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de jeugdzorg en dit door bezuinigingen erg onder druk staat. Daarom heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad het initiatief genomen tot het instellen van een gemeentelijke kinderombudsman. Deze kan op grond van gesprekken met kinderen en jongeren de gemeente dringend adviseren beleid voor hen aan te passen of met instanties in gesprek te gaan om verbeteringen in beleid door te voeren.

In de raadsvergadering was er een brede steun voor dit initiatief van GroenLinks om een kinderombudsman in Hellevoetsluis te realiseren. Nog voor het einde van dit jaar zal het geregeld zijn.

Niet met de auto maar op de fiets naar Spijkenisse.

De meeste Hellevoeters gaan met de auto naar hun werk richting Nissewaard en staan tot grote ergernis in de file. Logisch want de gehele ontsluiting is gericht op autoverkeer maar niet op de hoeveelheid autoverkeer. GroenLinks wil dit veranderen.

Lees verder

Onze raadsleden geïnstalleerd!

Op 29 maart zijn onze raadsleden Bianca Verschoor en Nicko van Straaten, samen met 23 collega raadsleden, geïnstalleerd in de gemeenteraad van Hellevoetsluis. Ze hebben ook een mooie plaats gekregen in de raadszaal: recht tegenover de voorzitter en het college. Ongetwijfeld gaan ze er alles aan doen om Hellevoetsluis nog groener en socialer te maken. Ze hebben zich voorgenomen om dat te doen in nauw contact met de bewoners en met organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en milieu. Ze worden daarbij gesteund door een vijfkoppige steunfractie.

Helaas heeft Natascha Schnocks afscheid moeten nemen van de raad. In haar toespraak roemde burgemeester Junius haar om haar inzet en betrokkenheid en dan vooral bij het onderwerp: communicatie van de raad met de burgers. Natascha gaat gelukkig wel lid worden van twee raadscommissies: ZWO (Zorg Welzijn en Onderwijs) en AZM (Algemene Zaken en Middelen). Ze zal daar ongetwijfeld dezelfde inzet en betrokkenheid laten zien.

GroenLinks Hellevoet wil meer, gerichter, concreter en actiever, met minder bureaucratie en meer daadkracht vanuit de gemeente.

Ook waar dreigingen niet acuut zijn, is een versnelling voor klimaatverandering urgent. Er zal écht werk gemaakt moeten worden van een Ruimtelijke klimaat adaptatie. Waarbij we geen kansen missen bij investeringen in gebouwen en infrastructurele werken, die tenslotte vaak vele decennia blijven bestaan. Later aanpassen zal nu wellicht goedkoper zijn maar op de lange termijn veel duurder. Bij bestaande infrastructuur zullen ook aanpassingen noodzakelijk zijn, om de veiligheid van onze bewoners voor nu en in de toekomst te garanderen

 

Lees verder

1500 Hellevoeters stemden Groen Links

Zo’n 1500 Hellevoeters stemden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op Groen Links. Dat is fors meer dan vier jaar geleden! We gingen van 7.8% naar 9.8%, helaas nog niet genoeg voor een derde zetel. Ons beleid spreekt blijkbaar veel mensen aan, Nicko van Straaten haalde veel voorkeurstemmen binnen en onze jonge kandidaten (Eline en Anastasia) wisten jonge kiezers aan zich te binden. Dat biedt hoop voor de toekomst.

De coalitie partijen (IBH, VVD en CDA) hebben ook gewonnen waarmee we hen feliciteren. De meerderheid van de stemmende Hellevoeters is blijkbaar tevreden. Maar 50 % van de Hellevoeters heeft niet gestemd. Dus hoe het echt zit weten we niet. Hoe het ook zij onze raadsleden Bianca Verschoor en Nicko van Straaten gaan, gesteund door de andere kandidaten, vol energie aan de slag om aan te tonen dat het in Hellevoetsluis echt nog wel een stuk groener en socialer kan!

Pagina's