Nieuws

Kies de Zon open dag 8 maart

Veel leden van GroenLinks die zonnepanelen hebben laten plaatsen op hun huis stellen zaterdag 8 maart hun huis open voor het stellen van vragen over zonnepanelen en alles wat daarbij komt kijken. Ook in Hellevoetsluis kan dat.
U bent van harte welkom van 11.00 - 13.00 uur aan de Vuurdoorn 2.
Wat GroenLinks wil is glashelder: we kiezen per definitie voor schone energie. ‘Oude’ energie is slecht voor het klimaat, is vervuilend en raakt op. Door meer zon, wind en warmte te gebruiken houden we energie betaalbaar en zadelen we onze kinderen niet op met een onleefbare aarde.
Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven en wil dat de gemeente duurzame energie de ruimte geeft. Zonnepanelen verdienen zichzelf met een aantal jaren terug. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen gaan je energiekosten omlaag.
Daarnaast levert het investeren in zonnepanelen ook werkgelegenheid op en ook dat kunnen we in de huidige tijd goed gebruiken.
Kom kijken en stel uw vragen.

Ouderenbeleid is geen sluitingstijd!

Het college beantwoordde eerder schriftelijke vragen over de mogelijke sluiting van verzorgingshuizen in het algemeen en Voornesteijn in het bijzonder. Sindsdien echter is het college niet scheutig geweest met informatie. Dat staat in schril contrast met de mate waarop dit onderwerp leeft bij de Hellevoetse bevolking. Vandaar dat wij enkele aanvullende vragen hebben getseld. Daarmee willen wij bij het college aandringen op meer gemeentelijke bemoeienis met de gang van zaken.

College IBH en VVD volledig tot stilstand gekomen

Uit de begroting voor 2014 e.v. blijkt dat het college van IBH en VVD volledig tot stilstand is gekomen. Geen nieuw beleid, geen verschuiving van accenten, uitsluitend een boekhoudkundige oefening. De reactie van Groen Links Hellevoet op de concept-begroting vindt u in bijgaande algemene beschouwingen.

Doorlopende leerlijn & peuterspeelzalen

Doorlopende leerlijn
GroenLinks vindt een goede ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Primair kan dat geregeld worden via het onderwijs d.m.v. een stabiele doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar. Dit kan door het vormen van Integrale Kinder Centra (IKC’s) waar baby- en kleuteropvang en basisonderwijs plaats vindt. Dit kan in één gebouw, maar dat is niet noodzakelijk. Met name voor de school De Wateringe zet GroenLinks zich in voor het behoud van de belangrijke bindende buurtfunctie. GroenLinks heeft samen met het CDA een amendement ingediend om een instroompunt van VVE en de groepen 1 en 2 daar te houden samen met een zorgpunt met o.a. het schoolmaatschappelijk werk. Dit amendement maakt onderdeel uit van een onderzoek van het college naar de mogelijkheden daarvan.

Peuterspeelzalen
In de loop der jaren hebben de peuterspeelzalen hun kwaliteit goed ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de Integrale Kinder Centra (IKC’s) dreigde die opgebouwde kwaliteit in het geding te komen. GroenLinks heeft d.m.v. een motie samen met het CDA gepleit voor het behoud van die opgebouwde kwaliteit van het werk van de peuterspeelzalen en dit goed in te passen binnen de IKC’s.