Nieuws

GroenLinks Hellevoetsluis wil iedereen bedanken!

Woensdag 15 maart was het zover. Is Nederland klaar voor verandering? Wil de kiezer meer gelijkheid en betaalbare zorg? Betaalbaar en goed onderwijs? Een gas en CO2-vrij land doorgeven aan de kinderen en kleinkinderen? Wil de kiezer snel actie op klimaatverandering? Heel veel kiezers wel! Met 14 zetels is dit wel duidelijk!

Lees verder

GroenLinks luidt noodklok over aanrijtijd ambulances

"Ambulance Haarlem" van Can Pac Swire, CC BY-NC 2.0

Volgens de landelijke norm moeten ambulances bij spoed binnen vijften minuten aanwezig zijn, maar deze norm wordt in Hellevoetsluis niet gehaald. GroenLinks heeft in de raadsvergadering daarom een motie ingediend die het college oproept de norm te halen. Het feit dat deze norm geen wettelijke verplichting is, zegt niet dat je het dan niet moet doen. Het blijft een keus van ons college om hier van af te wijken. Dit gebeurt dan ook al enige jaren.

Lees verder

Waar is de menselijke maat van dit college?

"Buurtbus" van Can Pac Swire, CC BY-NC 2.0

De nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Hellevoetsluis wordt komend jaar geregeld door de Metropool. Hier betalen inwoners ruim € 100.000 per jaar voor. Onvoldoende wordt ingegaan op het doelgroepenvervoer. Door het te integreren in het reguliere openbaar vervoer wordt hier naar een bezuinigingspost gezocht op een voor ons onacceptabele wijze. Wat betekent dit voor de steeds groter wordende groep mensen die niet bij de bus kunnen komen? En de zelfredzaamheid, eenzaamheid en veiligheid van deze mensen? Waar is de menselijke maat waar IBH, VVD en CDA voor zeggen te staan?

Lees verder

Rijksstraatweg in Nieuwenhoorn wordt 30 km-weg met buslijn

"Sign 30 km zone" van DennisM2, publiek domein

In tegenstelling tot andere partijen vindt GroenLinks het onacceptabel om op voorhand te besluiten de 30 km-zone niet uit te voeren omdat wellicht de busverbinding dan verdwijnt. Dit doet geen recht aan het dringende verzoek van de bewoners, de vele bijeenkomsten met bewoners die hieraan vooraf zijn gegaan en de toezeggingen die daar zijn gedaan. Ook is het in tegenspraak met het coalitiedocument waarin wordt aangegeven om hier een 30 km-zone van te maken.

Lees verder

Stop opoffering natuur voor recreatiewoningen bij Cape Helius

"Beaver" van Helen Haden, CC BY-NC 2.0

Al sinds 2000 wordt geprobeerd om het stuk grond te ontwikkelen naast Cape Helius. Hier wordt al jaren onnodig veel voor betaald door onze bewoners. GroenLinks vindt het noodzakelijk om dit af te gaan sluiten. We willen de nieuwe plannen een half jaar geven zodat de financiële risico's niet nog hoger worden en bewoners hier niet langer voor op hoeven te draaien.

Lees verder