Nieuws

Buurtkamers

De gemeente Hellevoetsluis heeft aangekondigd het aantal buurtkamers te willen uitbreiden. Groen Links staat daar van harte achter. Het zijn plekken voor ontmoeting, ontwikkeling en laagdrempelige hulpverlening en ze worden gerund door de buurtbewoners zelf! Groen Links zou graag zien dat er in de buurtkamers ook ruimte komt voor teams van buurtbewoners die zich bezig houden met het groen in de wijk en het voorkomen en zo nodig opruimen van zwerfafval. Ook signalering van eenzaamheid en problemen met de zorg zou goed vanuit deze buurtkamers plaats kunnen vinden.

 

Meer grip op je eigen woonomgeving, daar staat Groen Links voor!

GROEN LINKS HELLEVOETSLUIS VRAAGT AANDACHT VOOR LAGE INKOMENS, SENIOREN EN ENERGIEBESPARING.

In de commissie WWR (Wonen, werken en recreatie) zijn de prestatie afspraken met woningbouw vereniging Maasdelta besproken. Groen Links heeft hierbij aandacht gevraagd voor de inwoners met een laag midden inkomen. Deze mensen komen vaak niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en  kunnen moeilijk hypotheek krijgen. Bovendien is het aantal woningen in Hellevoetsluis dat net boven de huurgrens zit van sociale huurwoningen beperkt.  Maasdelta zegt niet veel voor deze groep te kunnen doen. De bal ligt dus bij de gemeente en wij vinden dat het college dit moet oppakken!

Lees verder