GroenLinks krijgt brede steun van de gehele raad voor het initiatief om een kinderombudsman aan te stellen in de gemeente Hellevoetsluis.

Een van de speerpunten van GroenLinks is,

Niet over jongeren praten, maar met jongeren praten.

Een van de manieren om dit te doen is kinderen en jongeren zelf een mogelijkheid te geven om problemen die zij zelf hebben met het beleid en de maatregelen van de gemeente, zelf met een onafhankelijk vertrouwenspersoon kunnen bespreken. Zonder dat er verplicht een meerderjarige bij hoeft te zijn . Dit is des te belangrijker geworden nu de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de jeugdzorg en dit door bezuinigingen erg onder druk staat. Daarom heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad het initiatief genomen tot het instellen van een gemeentelijke kinderombudsman. Deze kan op grond van gesprekken met kinderen en jongeren de gemeente dringend adviseren beleid voor hen aan te passen of met instanties in gesprek te gaan om verbeteringen in beleid door te voeren.

In de raadsvergadering was er een brede steun voor dit initiatief van GroenLinks om een kinderombudsman in Hellevoetsluis te realiseren. Nog voor het einde van dit jaar zal het geregeld zijn.