Niet met de auto maar op de fiets naar Spijkenisse.

De meeste Hellevoeters gaan met de auto naar hun werk richting Nissewaard en staan tot grote ergernis in de file. Logisch want de gehele ontsluiting is gericht op autoverkeer maar niet op de hoeveelheid autoverkeer. GroenLinks wil dit veranderen.

. Een van de maatregelen is een snelfietsroute aanleggen waardoor je sneller op de fiets dan met de auto op de plaats van bestemming kán zijn. Door de bestaande fiets route via het trambaanpad richting Nissewaard een stuk sneller, veiliger en comfortabeler te maken.

De grootste voordelen zijn dat het huidige fietspad reeds langs het fraaie polderlandschap van Voorne-Putten gaat en al is gescheiden van het overige verkeer. Nadelen zijn de vele onoverzichtelijke en afremmende kruisingen met 60 km wegen en de onderbrekingen.

Onderzoekers van het economenblad ESB hebben berekeningen gemaakt van kosten en opbrengsten van ombouw naar een snelfietspad. De kosten zijn 5,7 miljoen euro. De opbrengsten zitten voornamelijk, in rijtijdwinst, verbeterde veiligheid, comfort en landschapsbeleving. Wat hierbij niet is meegenomen is de gezondere lijfstijl die hiermee bevorderd wordt en de besparing op gezondheidszorg hierdoor. De onderzoekers schatten verder in, dat zo’n snelfietsroute 1,4% van de automobilisten zou kunnen verleiden over te stappen op de fiets. De opkomst van de elektrische fiets kan daarbij een belangrijke factor zijn.

Op veel plaatsen in Nederland zijn al snelfietsroutes aangelegd. Een heel bekende is de route tussen Arnhem en Nijmegen die het gebruik van de fiets sterk bevorderd heeft.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college: Is het college bereid om samen met de gemeente Nissewaard en andere beheerders van delen van het fietspad te overleggen of het realiseren van zo’n snelfietsroute, met als eindpunt een metrostation, wenselijk en haalbaar is. GroenLinks vindt in ieder geval van wel.

Hoe staat u tegenover dit initiatief, bent u voor of tegen? Laat het ons weten via Facebook of via de mail. j.iersel92@upcmail.nl Binnenkort houden we een enquête om uw reactie mee te kunnen nemen in ons voorstel tijdens de behandeling van de zomernota op 5 juli 2018