De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college over de leegstand in het voormalige verzorgingstehuis Voornesteyn. Een aantal kamers wordt daar zogenaamd anti-kraak verhuurd. Maar veel kamers staan leeg en die worden nu niet verhuurd terwijl er veel vraag is naar tijdelijke huisvesting. De fractie vraagt of de gemeente met Careyn wil overleggen om meer kamers beschikbaar te stellen voor tijdelijke verhuur.

De fractie vraagt verder of het college op de hoogte is van de plannen van Careyn  met het gebouw. Wordt sloop overwogen? Zou dat niet kapitaalvernietiging zijn? Kan het gebouw niet, eventueel na verbouwing,  beschikbaar komen voor  huisvesting van de vele woningzoekenden?