Wederom slechte communicatie door het college nu weer bij invoeren van een pasjessysteem bij de milieustraat.

De fracties van GroenLinks en de PvdA zijn zeer ontevreden over de manier waarop een pasjessysteem wordt ingevoerd bij de milieustraat, waarbij inwoners in Hellevoetsluis alleen met een pas toegang krijgen tot de milieustraat.

Bewoners kregen 6 januari een brief met daarin een pas voor de milieustraat. In de brief staat dat vanaf maandag 10 januari, bewoners hun grofvuil niet meer weg kunnen brengen zonder milieupas. GroenLinks vind wederom dat dit getuigd van zeer slechte communicatie vanuit het college, naar bewoners. Het is immers ongelooflijk dat dit systeem wordt ingevoerd door het gemeentebestuur van Hellevoetsluis, zonder dat het eerst aan bewoners is voorgelegd en zij zich hierop voor konden bereiden.

GroenLinks wil wel benadrukken dat wij geen bezwaar hebben tegen de pas.  Sinds het begin van corona ruimen mensen hun huizen op, en wordt het steeds drukker bij de milieustraat. De kosten voor de milieustraat rijzen nu de pan uit. En bewoners uit Hellevoetsluis betalen voor een groot gedeelte hiervoor door middel van gemeente belasting. Daarom is het goed om te controleren of  Hellevoeters hier hun vuil brengen en kan er snel geschakeld worden bij misbruik.

Het gaat GroenLinks en de PvdA dan ook wederom over de communicatie van dit college, rondom de invoering. De gemeenteraad heeft op 24 april via mail een notitie gekregen waarin dit voornemen stond. Bewoners zijn daarentegen erg laat op de hoogte gesteld én de milieustraat is nog helemaal niet klaar voor het pasjessysteem. Het wordt te overhaast ingevoerd. Het zorgt nu alleen voor veel onnodige onrust onder bewoners. Gelukkig stelt het college na deze opmerking van GroenLinks en PvdA een overgangs maand voor. Zodat bewoners kunnen wennen en er deze maand wel om gevraagd wordt maar toegang zonder pas is toegestaan.

In de brief wordt vermeld waar de pas allemaal voor dient. Zo staat te lezen in een brief die naar vele bewoners is gestuurd dat je er geen ondergrondse containers in wijken mee openen, maar woont u bij hoogbouw kan dit wel.
In de brief staat ook dat de gemeente via de pas niet zien hoeveel afval individuele bewoners weggooien. Tijdens de vergadering bleek echter dat, als een pas kwijt is en bij een nieuwe pas aanvraag,  de pas wel op afstand geblokkeerd kan worden.  Dit spreekt wat GroenLinks betreft elkaar erg tegen. Met zou als men het wil zien kunnen zien hoe vaak men iets weggooit bij hoogbouw en bij milieu straat maar doet dit blijkbaar nu niet.

Nogmaals: GroenLinks en PvdA zijn voorstander van dit systeem, maar de communicatie en uitvoerig laten voor de zoveelste keer te wensen over. Dit college slaat iedere keer weer de plank mis als het om communicatie gaat. Het begint steeds meer te lijken op onwil in plaats van onkunde. Dit moet en kan beter.