4 november is een beleidsarme begroting goed gekeurd, waarin 25% belasting verhoging voor horecagelegenheden en marktkramen staat en áls er bezuinigd wordt is dit in het zorgdomein.

Wat zeer onrealistisch is, omdat hier de financiële onzekerheid het hoogste is. Het argument van het college en andere fracties was, “de vorige keer is niet gekort, het is oneerlijk om dit nu weer niet te doen.” Een zeer ridicuul argument. Door Corona zal immers de zorgvraag toenemen en juist de horeca en markt verliezen leiden. Daarnaast weten we dat jeugdzorg meer geld gaat kosten en er een grote vergrijzing op komst is.  Je hoeft dus geen raketgeleerde te zijn, om te begrijpen dat er in het zorgdomein meer geld nodig zal zijn.

Ondanks deze beleidsarme begroting heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor een goed participatie-beleid en het grote woning tekort. Waarbij prioriteit wordt gegeven aan een duidelijke participatiewijzer en nieuw woonbeleid met hierin aandacht voor collectieve woonvormen.

Collectieve woonvormen zijn, zelfstandige huishoudens die samen zeggenschap hebben over een wooncomplex en een kavel waar in meer of mindere mate voorzieningen met elkaar worden gedeeld. Waarbij aan mantelzorg-, hofjes- en clusterwoningen gedacht kan worden, al dan niet door de bewoners zelf gebouwd.

Voordeel hiervan is dat :

  • Betaalbaar op maat wordt verbouwd of gebouwd,  voor of door  eigen bewoners op Voorne.
  • Het diverse doelgroepen aanspreekt van jong tot oud en van lage tot hoge inkomens.
  • Onderhoudskosten van openbare ruimte verlagen.

Deze woonvormen worden nu niet meegenomen in woononderzoeken, woonvisies en nieuwbouwplannen. Hierdoor blijven de aantallen dure woningen in de gemeente hoog en betaalbare woningen die passend zijn bij de behoefte van de meerderheid van woningzoekende laag.

Het college heeft toegezegd de participatiewijzer en collectieve woonvormen  te bespreken bij de onderhandelingen van Voorne aan Zee. GroenLinks en PvdA zijn benieuwd naar dit resultaat.