Mooi nieuws!

In de aanloop naar de herindelingsverkiezingen in november 2022 zijn we samen met de PvdA nu goed op weg om als links de broodnodige vuist op Voorne te maken.

Nadat Sjoerd Hoekstra (voorzitter PvdA Voorne) en ik onze leden via dezelfde enquête hebben geraadpleegd, waaruit blijkt dan meer dan 90% van onze achterban voor samenwerking is, zijn we verder met elkaar in gesprek gegaan. In onze algemene ledenvergaderingen aan beide kanten hebben we daarna toestemming voor samenwerking gevraagd en gekregen. De samenwerking op bestuursniveau heeft geresulteerd in het samenstellen van twee werkgroepen, die deze maand een start gaan maken met de organisatie van een gezamenlijke kandidatenlijst en een gezamenlijk verkiezingsprogramma.
Een mooie eerste stap in deze samenwerking is natuurlijk de strategische visie geweest die beide partijen eerder hebben geformuleerd op het gebied van zorg, wonen, leren, werk, groen en klimaatbewust. 
Ook vanuit de raadsleden wordt er nu al meer samengewerkt. De raadsleden in Hellevoetsluis, Bianca Verschoor en Natascha Schnocks van GroenLinks en Daan Dankaart van de PvdA, stemmen nu de zaken meer af en hebben een gedeeld woordvoerderschap.
Al met al zeer hoopvolle ontwikkelingen dus. Met een bredere samenwerking op links, willen we het progressieve, sociale, tolerante en groene geluid binnen Voorne aan Zee verstevigen.

Wij zijn in beweging, jij ook?