Afscheidsspeech Jan

Als nestor sprak Jan de gemeenteraad toe, tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. Zijn afscheidsspeech vindt u hierbij.