GroenLinks Hellevoetsluis wil iedereen bedanken!

Woensdag 15 maart was het zover. Is Nederland klaar voor verandering? Wil de kiezer meer gelijkheid en betaalbare zorg? Betaalbaar en goed onderwijs? Een gas en CO2-vrij land doorgeven aan de kinderen en kleinkinderen? Wil de kiezer snel actie op klimaatverandering? Heel veel kiezers wel! Met 14 zetels is dit wel duidelijk!

Er is een beweging in gang gezet die gezien de uitkomst niet meer te stoppen is. Het kan zo niet langer het is tijd voor verandering. GroenLinks Hellevoetsluis wil de ruim 2.300 kiezers in Voorne bedanken voor het vertrouwen!

Maar GroenLinks is nog niet klaar. Dit is pas een begin van de verandering. Volgend jaar komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. En ook hier hopen we op uw steun te kunnen rekenen. Wij zijn alweer druk bezig met de eerste voorbereidingen hiervoor en kunnen uw hulp goed gebruiken hierbij. Ook als u geen lid bent, bent u van harte welkom. De eerste aanmeldingen hiervoor zijn reeds binnen.

GroenLinks Hellevoetsluis kiest voor:

  • Betaalbare en toegankelijke gemeentelijke zorg.
  • Een energieonafhankelijk en groen Hellevoetsluis.
  • Een schoon en veilig Hellevoetsluis.
  • Meer lokale werkgelegenheid.
  • Betere en veiligere fietsverbindingen en betaalbaar openbaar vervoer.
  • Meer kansen voor streekproducten.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de raadsleden Bianca Verschoor en Natascha Schnocks, de steunfractieleden Sjef van Iersel, Atie Koster en Jan de Leeuw van Weenen en met het secretariaat van GroenLinks Hellevoetsluis t.a.v. Rene Valster.