"Ambulance Haarlem" van Can Pac Swire, CC BY-NC 2.0
"Ambulance Haarlem" van Can Pac Swire, CC BY-NC 2.0

GroenLinks luidt noodklok over aanrijtijd ambulances

Volgens de landelijke norm moeten ambulances bij spoed binnen vijften minuten aanwezig zijn, maar deze norm wordt in Hellevoetsluis niet gehaald. GroenLinks heeft in de raadsvergadering daarom een motie ingediend die het college oproept de norm te halen. Het feit dat deze norm geen wettelijke verplichting is, zegt niet dat je het dan niet moet doen. Het blijft een keus van ons college om hier van af te wijken. Dit gebeurt dan ook al enige jaren.

GroenLinks is van mening dat de gezondsheidszorg in Hellevoetsluis achteruit is gegaan. Dit komt met name door de sluiting van de huisartsenpost, de beperkte openingstijden op de spoedeisende hulp en de beperkte mogelijkheden van acute opname in het Spijkenisse Medisch Centrum. De toename van overplaatsingsritten naar andere ziekenhuizen in de regio en het computerprogramma waarbij A1-ritten worden toegewezen werken slecht. Het is van erg groot belang dat deze landelijke norm wel gehaald wordt. Zo wordt de veiligheid van onze bewoners geborgd. GroenLinks heeft hiervoor een motie ingediend waarbij we steun gezocht hebben bij de andere partijen in de raad en deze ook hebben gekregen.

Uit de stukken van het tevredenheidsonderzoek van de huisartsenpost in Nissewaard bleek dat ons college de norm van 95% nog steeds van ondergeschikt belang vond omdat zorgverzekeraars een norm van 80% hanteren. Hierin staat: “Om een minimum kwaliteitsniveau te realiseren is met de zorgverzekeraar een ondergrens van 80% per gemeente afgesproken voor Voorne-Putten als geheel en voor de gemeenten afzonderlijk geldt dat de A1-prestatie ruim boven de 80% ligt.”

GroenLinks heeft hierover eerst schriftelijk navraag gedaan en de antwoorden ter discussie gesteld in de commissie. Beide keren bleek dat het college hierin geen ander standpunt wilde innemen en tevreden was met het resultaat van 85%. GroenLinks was dan ook zeer verbaasd over de reactie van onze burgemeester. Ze gaf aan hier mee bezig te zijn en zich gesterkt te voelen door de motie.

Tegelijkertijd is GroenLinks tevreden dat onze burgemeester naar aanleiding van de motie zich gesterkt voelt en nu actie gaat ondernemen om de 95% wel als norm te willen hanteren. GroenLinks zal de resultaten kritisch in de gaten houden en erop aandringen dat hier ook op korte termijn over teruggekoppeld wordt.