Het buitengebied en wonen

Met het buitengebied moet zorgvuldig omgegaan worden. De bijzondere natuur is uniek in Nederland en beschermd gebied. Bebouwing in het buitengebied moet zoveel mogelijk worden vermeden. Er zijn binnen Hellevoetsluis genoeg mogelijkheden.

Met het buitengebied moet zorgvuldig omgegaan worden. De bijzondere natuur is uniek in Nederland en beschermd gebied. Bebouwing in het buitengebied moet zoveel mogelijk worden vermeden. Er zijn binnen Hellevoetsluis genoeg mogelijkheden.

 

Wat wil GroenLinks Hellevoet hiervoor doen:

 

  • Knelpunten van de woningmarkt worden niet alleen gezocht in nieuwbouw maar ook in aanpassingen van de bestaande woningvoorraad, waarbij speciale aandacht moet komen voor aantoonbare duurzame en energiebesparende renovatie.

 

  • Bianca Verschoor

    

   De groene bufferzone tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis moet zo veel mogelijk worden behouden, het plan De Boomgaard wordt bij voorkeur geschrapt en landelijk wonen ontmoedigd. Het Grasweggebied wordt erkend als natuurgebied.

 

  • Stedebouwkundige afronding van de Molshoek, Kanaalzicht en de Kop van de Oostdijk waarbij het accent ligt op jongeren en senioren.

 

  • Het duurzame energiebeleid (zoals zonnepanelen) moet meer onder de aandacht worden gebracht en verder worden uitgebreid. Zodat koopwoningen, huurwoningen, monumenten en bedrijven hier optimaal gebruik van kunnen maken en waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft.

 

  • Om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan zal er extra aandacht zijn bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen (zoals Kickersbloem III).

 

  • De beloofde groenstructuur van Kickersbloem I & II wordt ten uitvoer gebracht.

 

  • Voordat met de ontwikkeling van Kickersbloem III wordt gestart, ligt de groenstruktuur vast en wordt tot uitvoering gebracht voordat met de bouw van het bedrijventerrein wordt begonnen. Het beeldkwaliteitsplan (waarbij gedurende de totstandkoming direct omwonenden nauw worden betrokken) is leidend hierin.

 

Zo zetten wij Hellevoetsluis op de kaart door verder te denken aan de toekomst. De toekomst van ons en dat van onze kinderen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor leefbaar en duurzaam wonen in Hellevoetsluis.

 

Een groene en sociale samenleving schept werkgelegenheid.

 

Wilt u meer informatie over GroenLinks Hellevoet? U kunt contact opnemen met ons door te bellen naar 0181-708017 waarna u via een keuzemenu direct in contact kan komen met degene die u wilt spreken.