"Sign 30 km zone" van DennisM2, publiek domein
"Sign 30 km zone" van DennisM2, publiek domein

Rijksstraatweg in Nieuwenhoorn wordt 30 km-weg met buslijn

In tegenstelling tot andere partijen vindt GroenLinks het onacceptabel om op voorhand te besluiten de 30 km-zone niet uit te voeren omdat wellicht de busverbinding dan verdwijnt. Dit doet geen recht aan het dringende verzoek van de bewoners, de vele bijeenkomsten met bewoners die hieraan vooraf zijn gegaan en de toezeggingen die daar zijn gedaan. Ook is het in tegenspraak met het coalitiedocument waarin wordt aangegeven om hier een 30 km-zone van te maken.

GroenLinks heeft de coalitie hiervan kunnen overtuigen waardoor de motie, die we voorafgaand aan de raadsvergadering hadden aangekondigd, niet hebben ingediend. Buslijnaanbieder Connexxion geeft immers zelf aan dat zij grote waarde hecht aan de buslijn en deze wil behouden in Nieuwenhoorn, ondanks dat er een 30 km-weg van gemaakt wordt. Connexxion stelt als belangrijk punt voor hen dat er geen drempels moeten komen.

Tijdens de commissie WWR gaf de wethouder aan dat er geen drempels komen deed daarbij de toezegging aan GroenLinks om dit op te zullen nemen in het plan van eisen. Deze toezegging en de grote wens van de vele bewoners is voor GroenLinks voldoende om van de Rijksstraatweg door Nieuwenhoorn een 30 km-weg te maken. Hier hebben de bewoners immers al veleĀ  jaren keihard voor gevochten. GroenLinks heeft de bewoners van Nieuwenhoorn hier altijd in gesteund en doet dat nu dus ook.

Uiteraard kan het geen kwaad deze kwestie nog een keer te peilen bij busmaatschappijen. En als dan blijkt dat er een risico aanwezig is dat de bus verdwijnt, dan kan dit voorgelegd worden aan de bewoners van Nieuwenhoorn en aan de Raad. Zeker wanneer blijkt dat er andere besluiten nodig zijn om de busverbinding te behouden.