"Buurtbus" van Can Pac Swire, CC BY-NC 2.0
"Buurtbus" van Can Pac Swire, CC BY-NC 2.0

Waar is de menselijke maat van dit college?

De nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Hellevoetsluis wordt komend jaar geregeld door de Metropool. Hier betalen inwoners ruim € 100.000 per jaar voor. Onvoldoende wordt ingegaan op het doelgroepenvervoer. Door het te integreren in het reguliere openbaar vervoer wordt hier naar een bezuinigingspost gezocht op een voor ons onacceptabele wijze. Wat betekent dit voor de steeds groter wordende groep mensen die niet bij de bus kunnen komen? En de zelfredzaamheid, eenzaamheid en veiligheid van deze mensen? Waar is de menselijke maat waar IBH, VVD en CDA voor zeggen te staan?

GroenLinks vroeg het college dit uit te leggen. Hier hadden ze geen antwoord op en ze vonden het ook niet van belang. GroenLinks vroeg ook wat de consequenties waren voor de werkgelegenheid wanneer deze aanbesteding op deze wijze zou plaatsvinden.

Ons inziens wordt de kleine ondernemer hier namelijk de dupe en werkgelegenheid ontnomen. Alleen grote ondernemers kunnen immers aanbesteden omdat om een totaal pakket wordt gevraagd. volgens ons ontwikkel je zo problemen op meerdere fronten:

  1. Bij ondernemers onder meer doordat de grote maatschappijen niet de expertise bezitten die van belang is voor doelgroepenvervoer en dit moeten inkopen en dit tegen kostprijzen gaan proberen om zo goedkoop aan te besteden.
  2. Bij kleine ondernemers omdat zij om mee te kunnen blijven doen onder de prijs zichzelf moeten gaan aanbieden bij de grote jongens en moeten hopen op betere tijden. Of zelf investeren in grote bussen met veel onzekerheid omdat er reeds een gevestigde orde is waar al jaren zaken mee gedaan wordt.
  3. Bij bewoners omdat er sterk bezuinigd zal worden op het doelgroepenvervoer. Waarbij de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid onder grote druk komt te staan.

GroenLinks verwacht echt meer van een college die de de prijs van MKB-vriendelijke gemeente in ontvangst heeft mogen nemen. Een meer actieve houding richting de gevolgen voor MKB, starters en innovatieve bedrijven bij dit soort besluiten. Ga eerst in gesprek met de maatschappijen die het doelgroepenvervoer nu regelen bijvoorbeeld. Kijk daarbij ook naar innovatiemogelijkheden en geef ook hen de kans.

GroenLinks vroeg met klem te waken voor een dekkend doelgroepen vervoer voor een eerlijke prijs waarbij ook de kleinere aanbieders worden meegenomen. Als antwoord kregen wij "Dat is het college niet van plan, de kosten worden dan veel te hoog". Maar wellicht neemt de metropool dit uiteindelijk toch nog mee in het definitieve plan van eisen. Positief is dat de directe busverbinding van Hellevoetsluis richting station Schiedam Centrum die mede door GroenLinks weer bespreekbaar is gemaakt. GroenLinks wacht het definitieve plan van eisen af waarbij wij hopen dat de metropool de € 100.000 van onze bewoners niet ziet als gift maar hiervoor beter openbaar vervoer op Voorne en Putten regelt. Van ons college is dit niet te verwachten.