Nu nog drie mooie gemeenten: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Drie gemeenten met ieder hun eigen sfeer, historie, culturele achtergronden en politiek beleid; alles verweven in tien even eigenzinnige kernen.

Vanaf 2023 één gemeente: Voorne aan Zee. Hoe mooi zal die nieuwe gemeente zijn? Welke beste elementen nemen we mee uit de oude gemeenten? Maar nog belangrijker is na te denken over hoe we deze nieuwe gemeente nog mooier kunnen maken.

U, als inwoners van deze drie gemeenten wonen en leven hier. En dus moet u grote zeggenschap hebben over de inrichting van deze nieuwe gemeente. U heeft het vast al gemerkt, het gemeentebestuur vraagt uw inbreng door middel van de Toekomstwijzer Voorne aan Zee: nog een paar dagen, tot maandag 31 mei, kunt u dat doen door  hier te klikken. Doet u ook mee? Ook wij zijn zeer belangstellend naar uw visie, wensen en ideeën.

Als lokale politieke partijen hebben wij echter zelf ook een beeld hoe Voorne aan Zee de beste plaats om te vertoeven kan worden voor ons allemaal. De fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben samen op Voorne reeds een begin gemaakt hoe wij de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zien.

Dit geven we graag mee: onze speerpunten hierin zijn Wonen, Groen, Innovatief, Klimaatbewust, en een divers aanbod van kwalitatief hoge zorg dichtbij eigen huis. Met een bestuur wat toegankelijk is en naast de bewoners en bedrijven staat. Voorne aan Zee is een gemeente die veilig en gastvrij is en beter bereikbaar wordt voor zowel de inwoners als toeristen. Met de input van de toekomstwijzer willen wij dit verder gaan afmaken.

Graag leggen wij deze speerpunten in de volgende aspecten aan u voor:

De jeugd en jonge gezinnen hebben de toekomst op Voorne aan Zee;

Mensen die het niet vanzelf trekken, worden ondersteund;

Wonen wordt betaalbaar met nieuwe woonvormen;

De vergrijzing wordt niet gezien als een probleem, deze wordt omarmd;

Maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen zien wij als een van de grootste motoren van de samenleving;

Werken dicht bij huis wordt gestimuleerd;

De natuur krijgt specifieke aandacht, waarbij dierenwelzijn voorop staat;

Innovatie op gebied van toekomstige werkgelegenheid met hierin diverse veranderopgaven zien wij als een kans voor nieuwe werkgelegenheid in Voorne aan Zee;

Toerisme is welkom, op de schaal en de eigenheid van Voorne;

Veiligheid voor en door bewoners staat centraal.

Wij kijken er naar uit om samen met alle bewoners en bedrijven aan de slag te gaan om zo samen met u de nieuwe gemeente Voorne aan Zee verder vorm te geven. Naast de input van de toekomstwijzer kunt u natuurlijk ons ook direct benaderen om input te leveren of mee te praten, laat het weten of sluit u aan bij Partij van de Arbeid Voorne  voorne.pvda.nl of GroenLinks Voorne hellevoetsluis.groenlinks.nl.

Partij van de Arbeid en Groenlinks Voorne.

Natuurlijk, Voorne aan Zee.